ELEKTROINSTALACIJE

RASVETA

VIDEO-NADZOR
ALARM
KONTROLA PRISTUPA


  Firma Electric tehničko obezbeđenje i elektroinstalacije je osnovana 2011. godine usled sve veće potražnje za uslugama postavljanja elektroinstalacija i održavanja istih. Vremenom smo proširili svoju delatnost i na ugradnju sigurnosnih sistema (video-nadzor, alarmi, kontrola pristupa...). Posedujemo Licencu za vršenje poslova  planiranja sistema tehničke zaštite, kao i Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.